การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารรับนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารรับนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยเลขาธิการได้บรรยายพิเศษเรื่องการบริหารงานด้านต่างๆ ของ สกสค. วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรงแรม เอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้บริหาร สกสค. ส่วนกลาง

ประชุม ผอ ประชุม ผอ 2 ประชุม ผอ 1 ประชุม ผอ 3