การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ

เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 ดร.สุวรรณ  นรพักตร์  ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด พร้อมด้วย นางมัทนา รุ่งเรืองฤทธิ์ และนางสาว อรพินท์ อินทร์งาม พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดพิจิตร ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรและติดตามงานด้านสวัสดิภาพครู ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ โดยมี นายธำรงค์  น่วมศิริ รองเลขาธิการ สกสค.เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

ชม ชม1