การมอบทุนการศึกษามูลนิธิ ทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2559

ทุน ทวี

วันที่ 27 ธันวาคม 2559  ดร.สุวรรณ  นรพักตร์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร มอบทุนการศึกษามูลนิธิ ทวี บุณยเกตุ   ปีการศึกษา 2559  จำนวน  5,000  บาท ให้แก่ นายศุภชัย  นพอินทร์  โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร