การอบรมสารสนเทศ

 พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าอบรมหลักสูตร “การใช้เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์”     13288637_1264869080204803_1954108310_o