ขอเชิญตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร(สำหรับผู้ใช้บริการ)

IMG11_0001 IMG11_0002