ขอเรียนเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

กฐิน กฐิน1

กฐิน2 กฐิน5

ขอเรียนเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง
ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี