งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

3

2
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายสมชาย สังขวิสุทธิ์ ผอ.สกสค.จังหวัดพิจิตร พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัด
ร่วมตักบาตรเนื่องในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ณ วัดท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร