งานพิธีพระพุทธมนต์ฯ

ร่วมพิธี ร่วมพิธี2

นายสมชาย สังขวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์
และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ 64 พรรษา ณ ศาลาสภาบริหารคณะสงฆ์ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร