งานวันครูครั้งที่ 61 ประจำปี พ.ศ.2560

ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันครูจังหวัดพิจิตร ณ ลานบุญหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร โดยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี     เป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ให้แก่ นางสัตริยาภรณ์ บุญวัฒน์ ในงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี พ.ศ.2561

วันครู วันครู1

วันครู3 วันครู2

วันครู6