งานวันครู ประจำปี พ.ศ.2561

วันครู4 วันครู3

วันครู2 วันครู5

วันที่ 16 มกราคม 2561 ผอ.สุวรรณ  นรพักตร์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร ได้เข้าร่วมพิธีงานวันครู ครั้งที่ 62  ณ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม อ.เมือง จ.พิจิตร