งานวันยุทธหัตถี และ วันพ่อขุนรามคำแหง ประจำปี 2561

วันพ่อขุน2 วันพ่อขุน1

วันพ่อขุน5 วันพ่อขุน

วันพ่อขุน 4

ดร.สุวรรณ  นรพักตร์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร