ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

พิษณุ2 พิษณุ3 พิษณุ1 พิษณุ4

ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานการประชุมผู้บริหาร