ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ผวจ  ผวจ1

ผวจ3 ผวจ4

นายสมชาย สังขวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี          ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559         ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดพิจิตร