ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

ผว6 ผว3

นายสมชาย สังขวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ นำกระเช้ามอบให้       นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559      ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร