ต้อนรับ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดพิจิตร

สว1 สว2 สว4 สว5  สว8 สว6

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดพิจิตรและ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับ นายสุวรรณ นรพักตร์ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งเดินทางไปรายงานตัวกับ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี     ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร