ทุนการศึกษามูลนิธิ ทวี บุณยเกตุ

 

ทุนทวี

ผอ.สุวรรณ  นรพักตร์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพิจิตร  มอบทุนการศึกษามูลนิธิ ทวี  บุณยเกตุ  ปีการศึกษา 2560 ให้ นายนที  เหมือนเชตุ  วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัด อาชีวศึกษา