บันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง สกสค.และสหกรณ์ครูฯ 18 สหกรณ์

mou1 mou2

ดร.พิษณุ  ตุลสุข  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 18 สหกรณ์ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค- ช.พ.ส. กลุ่มหนี้วิกฤติ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.