ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กิจการงาน ช.พ.ค./ช.พ.ส. แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ร.ร.เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม อ.วังทรายพูนpptx