ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมผู้เกษียณอายุราชการ

 

12.6.1  12.6

เมื่อวันที่ 12  มิถุนายน  2560 นายสุวรรณ  นรพักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร ได้ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมผู้เกษียณอายุราชการปีงประมาณ 2560 สังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 ห้องประชุมชาลวัน  สพป.พิจิตร เขต 1