ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด

ทุน2 ทุน1

ทุน3 ทุน1

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559  สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร  จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ประจำเดือน สิงหาคม 2559 โดยมี นายสมชาย สังขวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดพิจิตร เป็นประธานคณะกรรมการและ       คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร