ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณปี 2560

งปม
นายสมชาย สังขวิสุทธิ์ ได้เข้าร่วมประชุม “ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560”
เมื่อวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี
นายเอกศักดิ์ คงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เป็นประธานการประชุมดังกล่าว