ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน

 

ท่านชูศักดิ์  ชูมาลัยวงศ์  อดีต ผอ.ร.ร.พิจิตรปัญญานุกูล  ท่านชลิต  พุ่มชูศักดิ์  อดีต ผอ.ร.ร.พิจิตรพิทยาคม  ท่านสุทัด  ชื่นผล  อดีต ผจก.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร  ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ สนง.สกสค.จังหวัดพิจิตร  เมื่อวันที่  22  ธ.ค. 2563

131639559_1272363003139520_4916494833135802544_n 131983982_136038384830978_781894455789522335_n

131607845_1256785731357886_6934201522517002051_n131623428_111869497374743_4195868290764347013_n