พบปะข้าราชการบำนาญและข้าราชการประจำ

วันที่ 13 มีนาคม 2560 ดร.สุวรรณ  นรพักตร์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร ได้พบปะกับข้าราชการบำนาญและข้าราชการประจำอำเภอทับคล้อ เพื่อชี้แจ้งและประชาสัมพันธ์งานในกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ณ โรงเรียน     อนุบาลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ทับคล้อ 6 ทับคล้อ

ทับคล้อ 5 ทับคล้อ 4