พบปะข้าราชการบำนาญ

บำนาญ   บำนาญ1

นายสมชาย สังขวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดพิจิตร พบปะข้าราชการบำนาญ  อำเภอเมือง  เพื่อชี้แจงกิจการ งาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559   ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร