พบปะสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

บำนาญ1 บำนาญ2

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 ดร.สุวรรณ  นรพักตร์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร ประชุมพบปะสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ข้าราชการครูบำนาญ อำเภอบึงนาราง ณ โรงเรียนโพธิ์ไทรงามพิทยาคม