พบปะและประชาสัมพันธ์งาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

ผอ4 ผอ2

ดร.สุวรรณ  นรพักตร์ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมพบปะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชาลวัน สพป.พิจิตรเขต 1 และช่วงบ่ายในวันเดียวกันพบปะสมาชิกข้าราชการครูบำนาญอำเภอวังทรายพูน ณ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน เพื่อประชาสัมพันธ์งานในกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ให้สมาชิกทราบถึงข่าวสาร และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

วทพ วทพ2