มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม นางสุมล อุดมวงษ์

นายทรงกิต  จันทรมณี  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร  มอบค่าจัดการศพให้กับทายาทของ นางสุมล  อุดมวงษ์   สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม   ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร  เมื่อวันที่  8  มกราคม  2564

129196