มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม นางลำจวน รอดขาว

นายทรงกิต  จันทรมณี  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร  มอบค่าจัดการศพให้กับทายาทของ นางลำจวน  รอดขาว   สมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม   ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร  เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2563

133298719_141802797551989_4577815619227190568_n