มอบค่าจัดการศพและวางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม

377234 377235 377236 377237 377238 377239 164821130_2783840381869185_1864835081612834862_n