มอบค่าจัดการศพและวางหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม นายวิเชียร พวงประเสริฐ

นายวิเชียร  พวงประเสริฐ