มอบค่าจัดการศพและวางหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม นางพร้อมศรี จันทรสุกรี

นางพร้อมศรี  จันทรสุกรี