มอบค่าจัดการศพและวางหรีดเคารพศพ นายบุญเสริม อินภู่ สมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม

นายทรงกิต  จันทรมณี  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร  และ นายชัชวาลย์  นันทะสี   นักวิชการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  วางหรีดเคารพศพ นายบุญเสริม  อินภู่  สมาชิก ช.พ.ส.  ถึงแก่กรรม  ณ วัดสามขา   ต.ฆะมัง  อ.เมือง  จ.พิจิตร  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2564

                      364195                364122

                      364201                364199

                      364210                364209