มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม นายเกษม บัวคำ

นายเกษม  บัวคำ