มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม นายนิธิกรณ์ จวนทองรักษ์

นายนิธิกรณ์  จวนทองรักษ์