วางพวงหรีด

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายสุวรรณ  นรพักตร์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร วางพวงหรีดเคารพศพ นายวุฒิชัย รอดอ่อง สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม ณ ศาลา 1 วัดท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร

วางหรีด