มอบค่าจัดการศพ และวางหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม

นายทรงกิต  จันทรมณี  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร  และ    นายชัชวาลย์  นันทะสี  นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ  วางพวงหรีด  เคารพศพ นายบุญเสริม  อินภู่  สมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม  ณ วันสามขา       ต.ฆะมัง  อ.เมือง  จ.พิจิตร  วันที่  3  กุมภาพันธ์  2564

364122

364195

364199

364201

364204