มอบหรีด ช.พ.ค – ช.พ.ส.

หรีด1 หรีด

วันที่ 3 สิงหาคม 2560  นายสุวรรณ  นรพักตร์  ได้มอบหรีดและร่วมเคารพศพ นายสมชาย  พฤกษะวัน              และนายวิจารณ์  รอดอ่อง   สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม  ณ วัดท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร