มอบเงินวันครู

เงินวันครู

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ผอ.สุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สกสค.จังหวัดพิจิตร  มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมงานวันครู        ให้ ผอ. สาโรช  ยกให้ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร