รับมอบชุดรับแขกและโต๊ะประชุม

พระอธิการทองสด ธมมวชิโร เจ้าอาวาสวัดเนินพยอม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร มอบชุดรับแขกและโต๊ะประชุมให้กับสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร  โดยมี ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สกสค.จังหวัดพิจิตร รับมอบ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 กราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อ

มอบโต๊ะ มอบโต๊ะ1

มอบโต๊ะ2 มอบโต๊ะ3