ร่วมงานรดน้ำดำหัว

สงกราน1  สงกราน2

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560  นายสุวรรณ  นรพักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร  ได้เข้าร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ณ ลานเอนกประสงค์ โดย ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ได้กล่าวอวยพรให้ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.ทั่วประเทศ มีความสุข ความเจริญ และเดินทางปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง