ร่วมประชุมรับมอบนโยบายฯ

 

13  13.1

13.2  13.3

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 นางสาวสุพรรทิพย์ เนียมบุญเจือ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมรับนโยบายการปฏิบัติราชการจาก นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร