ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

 

9พย 2

9 พย3  9พย4
9พย  9 พย

9 พย1

ในวันที่ 9 พ.ย. 2559 เวลา 15.52  นายสมชาย สังขวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สกสค. พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เจริญจิตภาวนา 9 นาที ฟังอนุโมทนากถา ธรรมกถาโดยพระมหาเจษฎากร วิสุทฺธิรํสี พระวิปัสสนาวัดท่าหลวง ในหัวข้อทศพิธราชธรรม 10 ประการ กรวดน้ำ ณ โรงเรียนพ่อพรเพชร อ.เมือง จ.พิจิตร