ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

ดำหัว ดำหัว4

ดำหัว5 ดำหัว3

วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 09.09 น. เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ พนักงานเจ้าที่ สกสค.จังหวัดพิจิตร ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร จาก นายสุวรรณ นรพักตร์ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดพิจิตร เพื่อความเป็นสิริมงคล และในเวลา 11.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ไปร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร