ร่วมสภากาแฟชาละวัน

ผว  ผว2

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 นางสาวสุพรรทิพย์ เนียมบุญเจือ  เป็นตัวแทนผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดพิจิตรเข้าร่วมงาน   สภากาแฟชาละวัน ณ บริเวณสนามภายในศาลากลางจังหวัดพิจิตร