ร่วมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา

สสจ1 สสจ2

สสจ3 สสจ

ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษาและหน่วยงานสาธณสุขในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม       วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1