ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ลงนาม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว
ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง