วางหรีดเคารพศพและมอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม นางสว่าง นาเจริญ

นางสว่าง  นาเจริญ