วางหรีดเคารพศพและมอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม นายพรชัย แสวงทอง

นายพรชัย  แสวงทอง