วางหรีดเคารพศพ และมอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม นายสัมพันธ์ ชูประสิทธิ์

 วางหรีด ชพค.ถึงแก่กรรม นายสัมพันธ์  ชูประสิทธิ์