วางหรีดเคารพศพ และมอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม นายบุญมา ทิพย์บำรุง

นายบุญมา  ทิพย์บำรุง