วางหรีดและมอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม นายประสิทธิ์ คงสวัสดิ์

นายทรงกิต  จันทรมณี  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร  มอบค่าจัดการศพ และวางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.       ถึงแก่กรรม  นายประสิทธิ์  คงสวัสดิ์   ณ วัดทุ่งน้อย  อ.โพทะเล  จังหวัดพิจิตร  เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2563

347891

347892

347880

347884